Genel

Bilimsel Tezler

Bilimsel tezler, araştırmacıların belirli bir konuyu incelemek ve yeni bilgiler sağlamak amacıyla yaptıkları yazılı çalışmalardır. Bu tezler, genellikle üniversitelerde lisansüstü öğrenciler tarafından hazırlanır ve belli bir format ve metodolojiye uygun olarak kaleme alınır. Bilimsel tezler, literatür taraması, araştırma sorusu belirleme, veri toplama ve analiz gibi aşamaları içerir. Sonuçlar genellikle özgün bir katkı sağlamak amacıyla yayınlanır veya savunma ile değerlendirilir.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi