Genel

Beyin Cerrahisi Polikliniği

Beyin cerrahisi polikliniği, beyin ve sinir cerrahisi alanında hizmet veren bir sağlık birimidir. Bu poliklinik, beyin tümörleri, epilepsi, inme, travma gibi beyin ve sinir hastalıklarının teşhis, tedavi ve takiplerini yürütür. Uzman beyin cerrahları tarafından yapılan muayeneler, tetkikler ve gerekli tedavi planlamaları bu polikliniğin faaliyetlerini kapsar. Beyin cerrahisi polikliniği, hastaların beyin ve sinir sağlığını gözeterek, bireysel ve kaliteli bir sağlık hizmeti sunar.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi