Genel

Belediye meclisi ve görevleri

Belediye meclisi, yerel yönetim birimlerinde karar alma organıdır. Belediye başkanı tarafından yönetilen meclis, belediyenin politikalarını belirlemek ve yerel hizmetleri planlamakla görevlidir. Meclis üyeleri, halk tarafından seçilir ve belediye hizmetlerine ilişkin kararlara katkıda bulunurlar. Belediye meclisi, bütçe onayı, imar planları ve yerel düzenlemeler gibi önemli konuları da görüşerek karara bağlar. Ayrıca, belediye başkanının çalışmalarını denetler ve belediye birimlerinin faaliyetlerini değerlendirir.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi