Genel

Baş Ofis İletişimi

Baş Ofis İletişimi, kurumun merkez ofisiyle diğer şubeleri veya departmanları arasındaki iletişimi sağlayan bir süreçtir. Baş ofis ile diğer noktalar arasında bilgi, veri, belge ve talimatların aktarılması, toplantıların düzenlenmesi, taraflar arasındaki koordinasyonun sağlanması gibi işlemleri kapsar. Baş Ofis İletişimi, kurum içindeki çalışanlar arasında etkili bir iletişim ve bilgi akışı sağlayarak iş süreçlerinin daha verimli bir şekilde yürütülmesine yardımcı olur.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi