Genel

Bahar Yasası

“Bahar Yasası”, 10 Haziran 1947 tarihinde Türkiye’de kabul edilen bir yasadır. Bu yasa, Türkiye’de toprak reformunu düzenlemekte ve köylülerin toprak sahibi olmasını sağlamaktadır. Yasayla birlikte köylülere arazi dağıtımı yapılmış ve küçük çiftçilik desteklenmiştir. Bu sayede toprak sahibi olmayan köylüler kendi toprakları üzerinde üretim yapabilmiş ve ekonomilerini güçlendirebilmiştir. Bahar Yasası, köylüleri destekleyerek kırsal kesimde ekonomik ve sosyal dengenin sağlanmasına katkıda bulunmuştur.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi