Genel

Ayrıca

“Ayrıca” kelimesi, bir metinde daha önce anlatılanlara ilave olarak ek bilgi vermek veya bir noktayı vurgulamak amacıyla kullanılan bir bağlaçtır. Türkçe kökenli olan bu kelime, cümle içindeki ifadeleri birbiriyle ilişkilendirmek, düşünceleri akışına göre sıralandırmak için sıklıkla kullanılır. Kısacası, “ayrıca” kelimesi bir konuya ek olarak bilgi katmak, zihinsel bağlantılar kurmak için kullanılan anlamıyla kullanılan Türkçe bir kelimedir.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi