Genel

Görevleri ve Sorumlulukları

Ana ofisler, bir şirketin veya kuruluşun merkezi konumunda bulunan yerlerdir. Görevleri arasında şunlar bulunur: iş planlaması yapma, çalışanları yönetme, kaynakları yönetme, müşteri hizmetleri sağlama, finansal işlemleri takip etme, raporlama yapma, stratejik kararlar alma. Sorumlulukları arasında ise: işlerin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlama, çalışan perfomansını izleme, hedeflere ulaşma, şirket politikalarını oluşturma ve uygulama yer alır.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi