Genel

Aile Mahkemesi Kararlarının İstinaf Yolu Nasıldır?

Aile mahkemesi kararlarının istinaf yolu, İstinaf Kanunu’na göre yapılır. Karar kesinleştikten sonra tarafın istinaf başvurusuyla başlar. İstinaf başvurusu 15 gün içinde ilgili istinaf mahkemesine yapılır. Kararın gerekçesi gösterilerek itiraz edilir ve istinaf mahkemesi incelemeyi yapar. Mahkeme, kararı onaylayabilir, kısmen veya tamamen bozabilir veya kilitleyebilir. Son karar da istinaf mahkemesi tarafından verilir ve kesindir.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi