Genel

Aile Mahkemelerinde Yapılan İşlemler Nelerdir?

Aile mahkemelerinde evlilik, boşanma, velayet, nafaka, mal paylaşımı gibi aile hukukuyla ilgili davalar görülmektedir. Bu mahkemelerde davacı tarafından dava açılır, davalı tarafın yazılı savunması alınır, deliller toplanır ve tarafların görüşleri alınır. Uzlaşma sağlanmazsa hakim, taraflar arasında karar verir ve hüküm açıklar. İhtiyaç durumunda, tedbir nafakası gibi geçici kararlar da alınabilir. Bu işlemler, aile mahkemelerindeki davalarda uygulanır.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi