Genel

3) Tersine çevirme

Tersine çevirme, bir şeyin ya da metnin düzenini ya da sırasını tam tersine çevirme işlemidir. Örneğin, bir kelimenin harflerini sondan başa doğru sıralamak, bir cümleyi ters çevirerek anlamını değiştirmek gibi durumlar tersine çevirme örnekleri olarak verilebilir. Tersine çevirme işlemi, yazılı ve sözlü iletişimde bazen vurgu yapmak ya da farklı bir anlam katmak amacıyla kullanılabilir.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi