Genel

2) Tersine işleme

Tersine işlem, bir şeyi ya da bir durumu tam tersine döndürme veya ters çevirme anlamına gelir. Bu işlem, bir nesnenin veya bir ifadenin tüm unsurlarını veya alanlarını tamamen değiştirme anlamına gelir. Örneğin, bir şeyin tersine işlenmesi, bir nesnenin ya da ifadenin aksine hareket etmesi veya olması anlamına gelir. Tersine işlem, bir şeyin tam zıddı veya karşıtı olma anlamına gelir.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi