Genel

1 Zorluk seviyeleri

Zorluk seviyeleri, bir faaliyetin veya görevin ne kadar zor veya kolay olduğunu gösteren ölçütlerdir. Bu seviyeler, genellikle bir faaliyetin gerektirdiği beceri, bilgi ve deneyim düzeyine dayanarak belirlenir. Zorluk seviyeleri, kişilerin kendilerini geliştirmesine yardımcı olurken, hedeflerini belirlemelerine ve motivasyonlarını artırmalarına olanak sağlar.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi