Genel

1 Yurttaşlık İlkeleri

1 Yurttaşlık İlkeleri, bireylerin bir ülkenin yurttaşı olarak sahip olmaları gereken temel değer ve sorumlulukları kapsar. Bu ilkeler arasında adalet, eşitlik, özgürlük, kardeşlik ve katılım bulunmaktadır. Yurttaşlık, ülke vatandaşının devletle karşılıklı hak ve sorumluluklarının yerine getirilmesini sağlayan bir bağdır. Her yurttaş, bu ilkeleri benimsemeli ve toplumun gelişimine katkıda bulunmalıdır.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi