Genel

1 Yanlışsız olanlar

“1 Yanlışsız olanlar” ifadesi, anlam olarak hatalıdır. Türkçe olarak doğru bir ifade olması için, “Doğru olanlar” şeklinde ifade edilebilir.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi