Genel

1 Varlık ve adalet kavramları

Varlık, var olma durumu anlamına gelir. Her şeyin, her canlının var olma durumu vardır. Adalet ise herkesin hak ettiği şekilde muamele görmesi ve eşitlik ilkesine dayalı bir düzenin sağlanmasıdır. Adalet, hukuk sistemi ve toplumsal düzen için önemli bir kavramdır. Varlık ve adalet kavramları insanların birlikte yaşaması için gereklidir.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi