Genel

1 Varlığınız neye dayanıyor?

Varlığınız, sahip olduğunuz maddi ve manevi varlıklarınızın toplamıdır. Bu varlıklar, mal, mülk, para, şirket hisseleri, banka hesapları gibi maddi değerlere, aynı zamanda sağlık, bilgi ve yetenekler, ilişkiler gibi manevi değerlere dayanır. Kişinin gelir düzeyi, yatırımları, miraslar, eğitim düzeyi ve iş deneyimi gibi faktörler de varlığını etkileyebilir.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi