Genel

1 Ürün sahibi olmak

“1 Ürün sahibi olmak”, bir kişinin veya bir şirketin bir ürünün tüm haklarını sahip olmasını ifade eder. Ürün sahibi olmak, ürünün fikri mülkiyetine sahip olmayı ve ürünü pazarlama, satış veya kullanma yetkisini içerir. Bu durum, kişilerin veya şirketlerin bir ürün üzerinde tam kontrol sahibi olmalarını sağlayarak, ürünün faaliyetlerini ve karlılığını optimize etme imkanı sunar.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi