Genel

1 Tamamlayıcı strateji

1 Tamamlayıcı strateji, birincil stratejiyi destekleyen ve hedeflere ulaşma sürecinde ek bir avantaj sağlayan bir yaklaşımdır. Bu strateji, ana stratejinin etkinliğini artırmak, riski azaltmak veya pazar payını artırmak gibi amaçlarla kullanılabilir. Tamamlayıcı stratejiler, farklı pazarlara giriş, yeni ürünlerin piyasaya sürülmesi veya müşteri ilişkilerinin geliştirilmesi gibi birçok şekilde uygulanabilir. Bu strateji, şirketin rekabet avantajını artırarak, sürdürülebilir büyümeyi destekler.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi