Genel

1 Tamamlayıcı bilgi

Tamamlayıcı bilgi, bir konunun tam anlaşılabilmesi için gerekli olan ek bilgi ya da detaylardır. Bu bilgiler, bir konunun daha geniş ve derinlemesine anlaşılmasına yardımcı olur. Tamamlayıcı bilgi, ilgili konunun daha iyi kavranabilmesi ve daha fazla detaya inilebilmesi için önemlidir. Örneğin, bir kitap okurken arka plan bilgisi ya da karakterlerin detayları tamamlayıcı bilgilerdir.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi