Genel

1 Sahip Olmanın İşletme Kültürüne Etkisi

1 Sahip Olmanın İşletme Kültürüne Etkisi, işletmenin sahip tarafından yönlendirildiği bir kültürün oluşmasını sağlar. Sahip, işletmenin değerlerini belirler ve bu değerlerin takipçisidir. İşletme kültürü, çalışanların davranışlarını etkiler ve ortak bir amaç etrafında bir araya gelmelerini sağlar. Sahip olmak, çalışanların işlerine bağlılık duymasını teşvik eder ve işletmenin başarıya yönelmesini sağlar.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi