Genel

1 Sahip olan

“1 Sahip olan” ifadesi, bir varlığın tek bir kişi veya kuruma ait olduğunu ifade eder. Bu durumda, söz konusu varlık veya nesne yalnızca bir kişi veya kurum tarafından kontrol edilir ve kullanılır. Bu ifade, mülkiyetin tek bir sahibe ait olduğunu belirtmek için kullanılır.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi