Genel

1 Kültürü Etkileyen Sanat Akımları

1. Rönesans: 14. yüzyılda başlayan ve 17. yüzyıla kadar süren bir sanat akımıdır. İnsan merkezli düşünce, perspektif kullanımı ve doğaya uygunluk temel prensiplerindendir. 2. Barok: 17. yüzyılda ortaya çıkan bir sanat akımıdır. Duygusal, hareketli ve süslü bir tarza sahiptir. Din tema ve sembollerini yoğun bir şekilde kullanır. 3. Romantizm: 18. yüzyılın sonu ve 19. yüzyılın başında ortaya çıkan bir sanat akımıdır. İçe dönük, duyarlı ve doğayla iç içe olan duygusal bir sanat üslubudur. 4. Ekspreyonizm: 20. yüzyılın başında ortaya çıkan bir sanat hareketidir. Sanatçıların iç dünyalarını ifade etmeye yönelik renk, biçim ve dokuyla oynadıkları bir akımdır. 5. Kübizm: 20. yüzyılın başında ortaya çıkan

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi