Genel

1 Kesinlikler

1 Kesinlikler, matematik ve mantık alanlarında kullanılan bir kavramdır. Bir varsayım ya da ifadeden doğrudan sonuç çıkarılabilen ve kesinlikle doğru olduğu kabul edilen durumlardır. Kesinlikler, mantık kuralları ve matematiksel teoremler gibi sabit ve ispatlanmış bilgilerdir. Bilim ve akademik çalışmalarda kesinlikler önemli bir yer tutar.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi