Genel

1 Kadının Rolü

“1 Kadının Rolü”, Türk tiyatro yazarı Vasıf Öngören tarafından kaleme alınan bir oyundur. Oyun, kadının geleneksel rollerinden sıyrılarak özgürleşme ve kendini keşfetme yolculuğunu anlatır. Kadının toplumdaki yerini ve sınırlamalarını eleştiren oyun, kadının kendi içsel gücünü keşfetmesiyle güçlenmesini vurgular. Oyunda, kadının kendi hayatına yön verme ve kendi kararlarını alma sürecini işleyen karakterler ve olaylar bulunur. “1 Kadının Rolü”, kadının özgürleşme mücadelesini anlatan güçlü bir oyun olarak Türk tiyatro literatüründe önemli bir yere sahiptir.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi