Genel

1 İstenilen Kriterleri Karşılamıyor

“1 İstenilen Kriterleri Karşılamıyor” ifadesi, belirli bir kriter veya standartın yerine getirilmediği anlamına gelir. Bu ifade, bir ürünün performansında eksiklik olduğunu veya bir proje veya başvurunun belirlenen şartları karşılamadığını belirtmek için yaygın olarak kullanılır. Bu ifade genellikle eleştiri veya değerlendirme sürecinde kullanılır.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi