Genel

1 İstek uyandıran

“1 İstek uyandıran” ifadesi, genellikle bir kişinin ya da bir şeyin başka bir kişide bir arzu ya da istek uyandırdığını ifade eder. Bu istek ya da arzu, genellikle bir izlenim bırakan veya ilgi çeken bir özellik, davranış veya nitelik sonucunda ortaya çıkar. Başka bir deyişle, “1 İstek uyandıran” bir şey, insanlarda merak, ilgi veya hayranlık gibi duyguları tetikleyen özellikleri olan bir kişi ya da nesnedir.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi