Genel

1 İnsanlık

“1 İnsanlık”, insanların eşit ve özgür bir şekilde bir arada yaşama fikrine dayanan bir anlayıştır. Bu anlayış, insanların hak ve özgürlüklerine saygı duymayı, birbirlerine yardım etmeyi ve adaletli bir dünya inşa etmeyi hedefler. İnsan olmanın temelinde, sevgi, hoşgörü ve empati gibi değerler yatar. 1 İnsanlık ilkesi, tüm insanların birlikte yaşayabileceği bir dünya hayalini ve uygulamasını amaçlar.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi