Genel

1 İnanmama Değerleri

İnanmama Değerleri, bireylerin herhangi bir dine, ideolojiye veya inanca bağlı olmama, her türlü fikri ve düşünceyi sorgulama özgürlüğünü önemseyen bir değerler sistemi olarak tanımlanır. Bu değerler insanın özgür düşünme, eleştirel bilinç geliştirme ve her türlü dogmaya meydan okuma hakkına vurgu yapar. İnanmama Değerleri, bireylerin kendilerine özgü dünya görüşlerini oluşturabilmeleri için özgür bir zemin sağlar.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi