Genel

1 İnanmama Ahlakı

“İnanmama ahlakı”, bireylerin doğru bilgi ve kanıtlara dayanmadan inançlara yönelik şüpheci bir tutum sergilemelerini ifade eder. Bu ahlaki tutum, insanların rasyonel düşünce sürecine ve eleştirel analize dayanan bir inanç sistemi oluşturmalarını teşvik eder. İnanmama ahlakı, yanlış bilgilere ve manipülatif önermelere karşı bir savunma mekanizması olarak kullanılır. Bu şekilde, bireyler kendi düşündükleri gibi değerlendirmeler yapabilir ve gerçekleri arama çabası içerisinde olabilirler.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi