Genel

1 İfade eden

“1 İfade eden” terimi, herhangi bir fikir veya düşünceyi tek bir ifadeyle anlatmak anlamına gelir. Bu ifade, genellikle kısa ve öz bir şekilde yapılır ve etkileyici bir şekilde söylenir. Böylece düşüncenin veya fikrin anlaşılması kolaylaşır. Ancak bu ifade, 300 karakteri geçmeyecek kadar kısa olmalıdır.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi