Genel

1 Hiçbir kuşku duymadan

“Hiçbir kuşku duymadan” deyimi, bir şeye veya bir duruma tamamen inanmak, hiç şüphe duymamak anlamında kullanılır. Bu deyim, kişinin bir konuda kesin bir şekilde emin olması durumunu ifade eder.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi