Genel

1 Hiç Yüzün Gülmüyor Amca

“1 Hiç Yüzün Gülmüyor Amca” Türkiye’de yaygın olarak kullanılan bir deyimdir. Genellikle bir kişinin sürekli suratsız ve mutsuz göründüğünü ifade etmek için kullanılır. Bu deyim, birisinin hiç gülmemesi, her zaman somurtkan bir ifadeyle dolaşması anlamına gelir. Deyimi genellikle birine şaka yaparken veya birisinin üzgün olduğunda kullanabilirsiniz.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi