Genel

1 Haksız Muamele

Haksız muamele, bir kişiye veya bir gruba karşı adaletsiz, yanlış ve hukuksuz davranmaktır. Bu durum insan haklarının ihlali anlamına gelir ve kişinin onurunu zedeler. Haksız muamele, insan ilişkileri, çalışma hayatı, hukuk sistemi gibi birçok alanda karşılaşılabilen bir sorundur. Kişilerin eşitlik ve adalet ilkesine uygun olarak muamele görmeleri, toplumun sağlıklı gelişimi ve huzuru için önemlidir. Haksız muamele ile mücadele etmek, bireylerin ve toplumun refahını artıran bir sorumluluktur.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi