Genel

1 Göz alıcı

“1 Göz alıcı” genellikle dikkat çekici, etkileyici veya görkemli anlamına gelir. Bir şeyin ya da bir olayın diğerlerinden ayrılan veya öne çıkan özelliklerini vurgular. Bu ifade bir nesne, bir manzara, bir performans veya bir kişi için kullanılabilir.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi