Genel

1 Görkemli

“Görkemli” kelimesi, büyüklük, ihtişam ve gösteriş anlamına gelir. Bir şeyin veya birisiin göz alıcı ve etkileyici olduğunu ifade eder. Bir görkemli olay veya kişi, insanları etkileyen bir izlenim bırakır. Bu kelime genellikle büyük ve etkileyici yapılara, kostümlere veya performanslara atıfta bulunmak için kullanılır. Görkemli, göz kamaştıran bir güzelliği veya büyük bir başarıyı da ifade edebilir.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi