Genel

1 Genetik bilim

Genetik bilim, canlı organizmaların kalıtımını ve genlerin nasıl işlediğini inceleyen bir bilim dalıdır. Genler, canlıların özelliklerini belirleyen DNA moleküllerinde bulunur. Genetik bilimi, hastalıkların nedenlerini, türlerin evrimini ve genetik mühendislik gibi alanları da içerir. Genetik bilim, canlının yaşam sürecine etki eden genlerin yapısını, işleyişini ve değişimini araştırarak kalıtımla ilgili sorulara cevap bulmaktadır.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi