Genel

1 Gençlik ve Psikoloji

Gençlik dönemi, bireyin ergenlik döneminden yetişkinliğe geçiş sürecidir. Bu dönemde psikolojik gelişim önemlidir. Ergenlikteki bireyin duygusal, sosyal ve bilişsel değişimler yaşadığı bilinir. Ergenlikteki ruh hali değişiklikleri, arkadaşlık ilişkileri, kendini keşfetme süreci gibi konular gençlerin psikolojisini etkiler. Bu nedenle, ergenlikte sağlıklı bir ruh hali ve psikolojik denge önemlidir.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi