Genel

1 Eleştirel Psikoloji

Eleştirel psikoloji, geleneksel psikolojinin eleştirel bir bakış açısıyla incelenmesi ve sorgulanmasıdır. Toplumsal ve siyasal düzeyde psikolojiyi değerlendiren eleştirel psikoloji, güç ilişkilerini, eşitsizlikleri ve sosyal adaletsizlikleri gözlemlemeyi hedefler. Toplumun sosyal, kültürel ve politik yapısını ele alarak psikolojik ve duygusal sorunları anlamaya çalışır. Ayrıca, toplumda hüküm süren baskı ve ayrımcılığı eleştirirken, alternatif ve insancıl bir psikolojinin oluşumunu da amaçlar.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi