Genel

1 Eleştirel Hukuk

Eleştirel Hukuk, geleneksel hukuk anlayışının sorgulandığı ve eleştirildiği bir düşünce akımıdır. Hukukun toplumsal ve ekonomik yapılarla olan ilişkisini analiz eder. Adaletin gerçekleşmesi için toplumsal eşitsizliklere ve güç dengesizliklerine vurgu yapar. Hukukun politik ve ideolojik etkilerini tartışır. Hukukun tarafsız olmadığını, toplumsal ve siyasal faktörlerin etkisine tabi olduğunu savunur. Eleştirel Hukuk, adalet ve hukukun insan haklarını koruyacak şekilde dönüşmesini hedefler.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi