Genel

1 Bunun yanında

“1 Bunun yanında” ifadesi, bir şeyin yanında başka bir şeyi kastederek bir durum ya da olayın başka bir etkisini veya sonucunu anlatır. Bu ifade genellikle Türkçede bir konu üzerindeki birden fazla etki veya sonucu belirtmek için kullanılır.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi