Genel

1 Buna ek olarak

Bir şeyin yanı sıra anlamına gelen “1 Buna ek olarak” ifadesi, bir şeyi daha eklemek veya vurgulamak için kullanılır. Bu deyim, bir konuyu başka bir açıdan ele almak, daha fazla bilgi vermek veya bir düşünceyi desteklemek amacıyla kullanılabilir. Bu ifade, Türkçede sıkça kullanılan bir deyimdir.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi