Genel

1 Bireysel özgürlükler

Bireysel özgürlükler, her bireyin düşünce, ifade, inanç, hareket etme ve tercihlerini özgürce kullanabilme hakkını ifade eder. Bireysel özgürlükler, insan haklarıyla bağlantılıdır ve demokratik bir toplumun temel taşlarından biridir. Bu özgürlükler, devletin baskıcı veya keyfi bir şekilde müdahale etmediği, bireylerin kendi hayatları üzerinde karar verme ve yaşama tarzlarını belirleme hakkına sahip oldukları anlamına gelir. Bireysel özgürlükler, adalet, eşitlik ve insan onuruna saygı gibi temel değerlerle birlikte var olmalıdır.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi