Genel

1 Bireylik ve toplumsal adalet

Bireylik, her bireyin kendine özgü kişisel özellikleri ve hakkı olan özgürlüklerine sahip olmasıdır. Toplumsal adalet ise toplumda herkesin eşit haklara ve fırsatlara sahip olmasıdır. Bireylik ve toplumsal adalet, her bireyin kendi kimliğini koruyabildiği ve toplumda adil bir şekilde yer alabildiği bir düzen sağlamayı amaçlar. Bu sayede toplumda haksızlıkların önüne geçilir ve her birey toplumla uyumlu bir şekilde yaşar.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi