Genel

1 Benzersiz

“1 Benzersiz”, dünyada bir tane olan, eşsiz veya benzeri olmayan bir anlamı ifade eder. Herkesin sahip olamayacağı, nadir ve özel bir durumu ifade eden bir deyim olarak kullanılır. Özgünlüğü ve farklılığı vurgulayan bu ifade, birşeyin, bir kişinin veya bir olayın benzersizliğini anlatır.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi