Genel

1 Aynı şekilde

“1 Aynı şekilde” ifadesi, bir durumun veya olayın bir örneğinin ya da benzerinin tekrarlandığı anlamına gelir. İki durum veya olay arasında benzerlik olduğunda “1 Aynı şekilde” ifadesi kullanılır. Bu ifade, yinelenen, tekrar eden veya bir dizi benzer olaya atıfta bulunmak için kullanılabilir.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi