Genel

1 Ana Başlık: İletişim ve Medya

İletişim ve medya, insanların bilgi ve düşüncelerini birbirleriyle paylaşmasını sağlayan önemli bir alanıdır. İletişim, insanların fikir, duygu ve düşüncelerini sözlü veya yazılı olarak ifade etmelerini sağlar. Medya ise iletişimin araçlarından biridir ve haber, bilgi, eğlence gibi içerikleri toplumla paylaşır. Televizyon, radyo, gazete, dergi, internet gibi birçok medya aracı bulunmaktadır. İletişim ve medya, toplumdaki haber alma, bilgi edinme, eğlence gibi ihtiyaçları karşılar ve bireylerin dünyadaki olaylardan haberdar olmasını sağlar.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi